ETSI-White

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Chỉ còn một bước nữa thôi!​

Để hoàn thành việc đăng ký, bạn hãy thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Sau khi nhận được thông tin đăng ký và thanh toán, ban tổ chức sẽ duyệt cho nick facebook của bạn được vào nhóm của sự kiện!

ETSI-White

Hotline: 098 902 6611​​

© Copyright 2023 ETSI. All rights reserved​​