ĐẶT CỌC ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ TRỊ LIỆU BẰNG TÍNH KHÔNG

Thỏa thuận đặt cọc

Viện KHCNGD đồng ý nhận đặt cọc và Quý Học viên đồng ý đặt cọc cho Viện KHCNGD một Khoản Tiền Đặt Cọc 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) cam kết đăng ký tham gia Khóa học Đào Tạo Kỹ năng Tham Vấn Tâm Lý – Nhà Trị Liệu Bằng Tính Không, dự kiến thời gian khai giảng 20/04/2024.

Khoản Tiền Đặt Cọc sẽ được khấu trừ toàn bộ vào Giá trị Hợp Đồng Đào Tạo mà Quý Học viên phải thanh toán cho Viện KHCNGD.

Trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, Viện KHCNGD phải hoàn trả lại 100% Khoản Tiền Đặt Cọc cho Quý Học viên khi Viện KHCNGD không tổ chức Khóa Học.

Trong bất kỳ trường hợp hoàn trả lại Khoản Tiền Đặt Cọc, Viện KHCNGD không có nghĩa vụ phải thanh toán bất kỳ khoản lãi nào phát sinh từ Khoản Tiền Đặt Cọc trong suốt thời gian kể từ khi Viện KHCNGD nhận được Khoản Tiền Đặt Cọc đến thời điểm hoàn trả.

Trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, Viện KHCNGD có quyền giữ lại và không có nghĩa vụ hoàn trả lại Khoản Tiền Đặt Cọc cho Quý Học viên khi Quý Học viên không tham gia Khóa Học.

Ngay sau khi nhận được Khoản Tiền Đặt Cọc, Viện KHCNGD sẽ thông báo đến Quý Học viên (bằng điện thoại, email, hoặc hình thức khác) nhằm xác nhận về việc đã nhận được Khoản Tiền Đặt Cọc.

Hợp đồng đào tạo sẽ được tiến hành ký kết giữa Viện KHCNGD và Quý Học viên trong vòng 3-7 ngày kể từ ngày Quý Học viên hoàn thiện bảng thu thập thông tin.

Ngay khi quý học viên đồng ý thanh toán khoản đặt cọc cũng đồng nghĩa với việc quý học viên đã đồng ý với thỏa thuận này.

Trân trọng!

Show Order Summary
445.000.000 ₫
Product Subtotal
Nhà đào tạo thực chứng Level 2  × 1 445.000.000 
Subtotal 445.000.000 
Total 445.000.000 

Thông tin khách hàng

Thông tin thanh toán

Vui lòng chọn loại hình thức thanh toán

  • Chuyển khoản vào tài khoản MBBank của chúng tôi. Đơn hàng sẽ được xác nhận ngay sau khi chuyển khoản

    Tra soát giao dịch tự động bởi Casso Robot

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

Sản phẩm của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nhà đào tạo thực chứng Level 2  × 1 445.000.000 
Tạm tính 445.000.000 
Tổng 445.000.000